Mae Ukemi

Ukemi или в Айкидо безболезнено падане с превъртане. Mae Ukemi падане с превъртане напред