Rey-ho

Rey-ho или поклон и изразяване на уважение към партньора в Айкидо